Cene u EUR Cene u DIN

Auto Dijagnostika

Auto dijagnostika, ELM327 bluetooh USB OBD2 univerzalna digajnostika, VAG com VW kabllovi, OP com, SBB silca, programatori ključeva i ostala auto oprema koja ne spada ni u jednu kategoriju.